Naši zakladatelia

igor navrotskyi
autor

Tatiana siedlova
autor

Naša galéria

Osobitá tvorba Tatiany Siedlovej a Igora Navrotského dokazuje, že klasická poctivá maľba a obrazná reč inotajov sú schopné upútať i v aktuálnej dobe. Ich diela sú tak výzvou nielen k estetickému stanovisku, ale aj k filozofickým úvahám. A práve v tom možno vidieť najväčší prínos týchto umelcov na súčasnej výtvarnej scéne.

V neustále napredujúcej spoločnosti napriek množstvu nových objavov a poznatkov sa z nášho sveta akosi vytrácajú morálne hodnoty, stúpa ľahostajnosť a násilie. V takejto situácii zohráva nezastupiteľnú úlohu umenie. Umenie, ktoré poľudšťuje, ktorého výtvarné výpovede sú zároveň otázkami. Týmto spôsobom komunikuje i tvorba Navrotského a Siedlovej. Diváka vyruší a konfrontuje s motívmi jeho konania i zmyslom žitia. Hoci v dielach tejto manželskej dvojice nadobudlo splynutie tradície s modernosťou osobitý výtvarný výraz, v súčasnosti sú oveľa viac známi za hranicami ako doma. Ich diela sa nachádzajú vo verejných a súkromných zbierkach napr. v Nemecku, Holandsku, vo Veľkej Británii, či USA a Austrálii. Výstava, ktorú pripravila Aukčná spoločnosť Darte v spolupráci s umelcami ponúka aj slovenským milovníkom umenia možnosť rozšíriť si vlastné zbierky o diela, ktoré sú po technickej stránke veľmi kvalitne prevedené. Výstava predstavuje tvorbu týchto maliarov v ich najzásadnejších témach od alegorických scén, cez štylizované portréty, akty, zátišia až po zobrazenia zvierat často s humornou myšlienkou.

Chcem kúpiť diela

Najlepší spolu

Obaja umelci získali svoje výtvarne školenie na Univerzite výtvarného umenia a architektúry v Kyjeve v rokoch 1992 – 1998. Tu sa pre ich budúce smerovanie stal obzvlášť prínosným príklad uznávaného profesora Petra Alexandroviča Zikunova. Po zavŕšení štúdií sa Siedlova i Navrotskyi stali členmi Únie umelcov Ukrajiny a neskôr aj Únie umelcov Slovenska. Popri praktickej maliarskej tvorbe sa úspešne venujú organizovaniu workshopov a pedagogickej činnosti. Vyučujú výtvarné techniky a vedú kurzy klasickej viacvrstvovej maľby. Rozvíjať talent a presadiť sa vo svete umenia pomáhajú tak deťom, mladým talentom ako i dospelým zo Slovenska aj Ukrajiny. Manželia sa taktiež zapájajú do charitatívnych činností a darovaním svojich diel pomáhajú chorým pacientom.

Spolupracujú

S umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia, s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a zúčastňujú sa projektov organizovaných Slovenskou výtvarnou úniou. Vystavovali napr. v Prievidzi, Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave, Trnave, Košiciach i v Prahe a Liberci. Za svoju tvorbu získali v roku 2015 Ocenenie medzinárodnej poroty na Výstave mladých ruských umelcov v Bratislave. Slovenskú republiku zastupovali v zahraničí viac ráz na medzinárodnej súťaži výtvarného umenie Premio Citta di Porto Sant Elpidio v Taliansku, kde Navrotskyi získal Ocenenie významný umelec. Zúčastnili sa aj prestížnej medzinárodnej súťaže Perla dell´ Adriatico taktiež v Taliansku.

Naša cesta

Podobne ako väčšina umelcov si aj I. Navrotskyi a T. Siedlova najprv museli prejsť cestou skúmania, experimentovania a filtrácie, kým objavili osobný výtvarný prejav. Tým sa stali výtvarníkmi zrelými, so zreteľne vyhranenou maliarskou víziou. Obaja veria v silu individuality, napriek tomu rešpektujú remeslo a umenie starých majstrov. Ich vzorom sa stal Rembrandt ( predovšetkým jeho neskorá tvorba ), Caravaggio, Goya a ruskí umelci ako napr. Repin, či Kramskoi. Z toho vychádza očarenie technikou maľby, ktorá je v nimi používanej podobe na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelou. Umelci ovládajú túto klasickú techniku naozaj bravúrne. Podobne ako starí majstri ukladajú jednu lazúrnu vrstvu na druhú, aby dosiahli špecifickú, novú farebnosť. Lom svetla následne zintenzívňuje dojem hĺbky, priehľadnosti a plastickosti. Technika si vyžaduje vysokú mieru disciplinovanosti, prácnosti a trpezlivosti, ktorá podľa slov umelcov v súčasnom výtvarníctve absentuje.

Leskom starého sveta ich diela žiaria nielen kvôli klasickej technike, ale aj vďaka motívom, ktoré spracuvávajú. Alegórie, metafory, novodobé prerozprávania dávnych príbehov majú v sebe vždy kúsok romantickej drámy a scénického umenia. Umelci narábajú so zástupným zobrazením, prostredníctvom ktorého spracovávajú problematiku vzťahu jednotlivcov k sebe navzájom a k spoločnosti. Maliari týmto spôsobom spájajú svet vizuálne vnímateľný so svetom nadzmyslovým, či fiktívnym. Štýlovo ich možno zaradiť k realistickým umelcom so zmyslom pre vnímanie abstraktnej poetiky a symbolizmu. ( viď. Viac )

Ocenenia:

2015. Krajská vedecká knižnica v Liberci.
2015. Medzinárodná súťaž „World Art – 2015″. Slovensko, Bratislava. Prémia medzinárodnej kritiky.
2013. Taliansko. Medzinárodná súťaž s podporou prezidenta Talianskej republiky „PREMIO CITTA‘ DI PORTO SANT’ELPIDIO“
2013.Taliansko. Medzinárodná súťaž s podporou prezidenta Talianskej republiky „PREMIO INTERNAZIONALE D’ARTE „PERLA DELL’ADRIATICO“
2012. Taliansko. Medzinárodná súťaž s podporou prezidenta Talianskej republiky „PREMIO INTERNAZIONALE D’ARTE „PERLA DELL’ADRIATICO“

Vystavy:

2021.Publikácia v knihe americkeho autora o svetovom umení „Od okamihu k metafore“ od Al Simoes.
2020.Výstava galérie «Salónu výtvarníkov» Modra, Slovensko.
2019.Výstava v galérie «Galerie Dart Graal» Francúzsko.
2018.Vystava v galerie «BURN-IN» Wien. Rakusko.
2017. Osobná výstava v galérie DARTE Bratislava.
2016.Spolupráca so známou anglickou postavou z Anglicka Ifeoma Dike v podaní afrických žien v Európe.
2016 – 2017. Neustále fungujúca výstavná galéria „Artin“ Slovensko
2016 – 2017. Neustále fungujúca výstavná galéria „Max“ Slovensko
2016. Neustále fungujúca výstavná galéria „Art“ Slovakia
2016. Praha, Česká republika.
2015. Praha, ČR, Galéria DNM.
2015. Česká republika, Liberec, Krajská vedecká knižnica.
2015. Praha, Česká republika, ktorá organizuje partnerstvo DARTE GALLERY s Playboy, Fashion TV.
2015. Výstava „Erotika v umení“, DARTE GALLERY, Slovensko.
2015. Organizacia a spoluucast v Medzinárodnej výstave „World Art – 2015“, Bratislava, Slovenská galéria RTVS.
2014. Slovanska vytvarna Unie, Bratislava. Výstava „Vianočný ateliér“
2014. Slovensko. Osobná výstava v galérii „ArtIn“
2013. Taliansko. Medzinárodná výstava umenia.
2013. Slovanska vytvarna Unie, Bratislava. Výstava „Vianočný ateliér“
2012.Spolupraca z ARTEM gallery Bratislava, Slovakia.
2012. Taliansko. Medzinárodná výstava umenia.
2012. Trnava. Výstava „Erotika“