Igor Navrotskyi

Igor Navrotsky je súčasný európsky umelec, ktorý sa venuje žánru
figurálnej a abstraktnej maľby. Svoje diela maľuje vo svojom ateliéri, ktorý sa nachádza v Nitre v malebnom regióne Slovenska. malebnom regióne Slovenska.
Narodil sa v tvorivej rodine. Jeho prvé učiteľkou mu bola mama, potom štafetu prevzala umelecká škola a následne Akadémia umení, kde sa po štúdiu v zahraničí a kombinácii výučby s umením ďalej zdokonaľoval. Na umeleckej škole a v spolupráci s umeleckými agentúrami viedol majstrovské kurzy maľby.

Zúčastňuje sa na umeleckých podujatiach a výstavách a spolupracuje s uznávanými európskymi galériami. Samostatné výstavy: 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020,2022,2023.

Igor neustále rozvíja a zdokonaľuje svoje tvorivé schopnosti. V jeho maliarskych skicách objavuje svet ľudských emócií a zážitkov.

Na pomedzí inšpirácie, tvorivých skúseností a pozorovania svojich sa rodia jeho diela. Vyjadruje v nich jemné vibrácie emócií a pocitov. Po vytvorení galérie ženských portrétov, odhaľujúcich ženské psychológiu prostredníctvom výtvarného umenia. Umelcove diela sa nachádzajú v súkromných a verejných zbierkach v Spojených štátoch. Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Českej republike, Slovensku, Kanade a Maďarsku, Taliansku, Švajčiarsku, Anglicku a Španielsku.

VŠETKY DIELA NA PREDAJ OD IGORA NAVROTSKÉHO NÁJDETE TU: