Tatiana Siedlova

Osobitá tvorba Tatiany Siedlovej dokazuje, že klasická poctivá maľba a obrazná reč inotajov sú schopné upútať i v aktuálnej dobe. Jej diela sú tak výzvou nielen k estetickému stanovisku, ale aj k filozofickým úvahám. V neustále napredujúcej spoločnosti napriek množstvu nových objavov a poznatkov sa z nášho sveta akosi vytrácajú morálne hodnoty, stúpa ľahostajnosť a násilie. V takejto situácii zohráva nezastupiteľnú úlohu umenie. Umenie, ktoré poľudšťuje, ktorého výtvarné výpovede sú zároveň otázkami. Týmto spôsobom komunikuje i tvorba Tetiany Siedlovej. Diváka vyruší a konfrontuje s motívmi jej konania i zmyslom žitia. Hoci v dielach tejto manželskej dvojice nadobudlo splynutie tradície s modernosťou osobitý výtvarný výraz, v súčasnosti sú oveľa viac známi za hranicami ako doma. Jej diela sa nachádzajú vo verejných a súkromných zbierkach napr. v Nemecku, Holandsku, vo Veľkej Británii, či USA a Austrálii. Tvorbu Umelkini v jej najzásadnejších témach od alegorických scén, cez štylizované portréty, akty, zátišia až po zobrazenia zvierat často s humornou myšlienkou. Umelkinja získala svoje výtvarne školenie v Kyjeve v rokoch 1992 – 1998. Po zavŕšení štúdií sa Siedlova stali členmi Únie umelcov Ukrajiny a neskôr aj Únie umelcov Slovenska. Popri praktickej maliarskej tvorbe sa úspešne venujú organizovaniu workshopov a pedagogickej činnosti. Vyučuje výtvarné techniky a vede kurzy klasickej viacvrstvovej maľby. Rozvíjať talent a presadiť sa vo svete umenia pomáhaje tak deťom, mladým talentom ako i dospelým zo Slovenska aj Ukrajiny. Na Slovensku vystavovala v Prievidzi, Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave, Trnave, Košiciach i v Prahe a Liberci. Za svoju tvorbu získalia v roku 2015 Ocenenie medzinárodnej poroty na Výstave mladých ruských umelcov v Bratislave. Slovenskú republiku zastupovala v zahraničí viac ráz na medzinárodnej súťaži výtvarného umenie Premio Citta di Porto Sant Elpidio v Taliansku. Zúčastnila sa aj prestížnej medzinárodnej súťaže Perla dell´ Adriatico taktiež v Taliansku.

Podobne ako väčšina umelcov T. Siedlova najprv musela prejsť cestou skúmania, experimentovania a filtrácie, kým objavili osobný výtvarný prejav. Tým sa stala výtvarníkm zrelým, so zreteľne vyhranenou maliarskou víziou. Ona veri v silu individuality, napriek tomu rešpektuje remeslo a umenie starých majstrov. Jej vzorom sa stal Rembrandt ( predovšetkým jeho neskorá tvorba ), Caravaggio, Goya a ruskí umelci ako napr. Repin, či Kramskoi. Z toho vychádza očarenie technikou maľby, ktorá je v jej používanej podobe na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelou. Umelkina ovláda túto klasickú techniku naozaj bravúrne. Podobne ako starí majstri uklada jednu lazúrnu vrstvu na druhú, aby dosiahla špecifickú, novú farebnosť. Lom svetla následne zintenzívňuje dojem hĺbky, priehľadnosti a plastickosti.

Technika si vyžaduje vysokú mieru disciplinovanosti, prácnosti a trpezlivosti, ktorá podľa jej slov v súčasnom výtvarníctve absentuje. Leskom starého sveta jej diela žiaria nielen kvôli klasickej technike, ale aj vďaka motívom, ktoré spracuvávaje. Alegórie, metafory, novodobé prerozprávania dávnych príbehov majú v sebe vždy kúsok romantickej drámy a scénického umenia. Umelkina narábaje so zástupným zobrazením, prostredníctvom ktorého spracovávaje problematiku vzťahu jednotlivcov k sebe navzájom a k spoločnosti. Maliarka týmto spôsobom spájaje svet vizuálne vnímateľný so svetom nadzmyslovým, či fiktívnym. Štýlovo jej možno zaradiť k realistickým umelcom so zmyslom pre vnímanie abstraktnej poetiky a symbolizmu.   

VŠETKY DIELA NA PREDAJ OD TATIANA SIEDLOVA NÁJDETE TU: