Tatiana Siedlova

Osobitá tvorba Tatiany Siedlovej dokazuje, že klasická poctivá maľba a obrazná reč inotajov sú schopné upútať i v aktuálnej dobe. Jej diela sú tak výzvou nielen k estetickému stanovisku, ale aj k filozofickým úvahám. V neustále napredujúcej spoločnosti napriek množstvu nových objavov a poznatkov sa z nášho sveta akosi vytrácajú morálne hodnoty, stúpa ľahostajnosť a […]

Igor Navrotskyi

Igor Navrotsky je súčasný európsky umelec, ktorý sa venuje žánrufigurálnej a abstraktnej maľby. Svoje diela maľuje vo svojom ateliéri, ktorý sa nachádza v Nitre v malebnom regióne Slovenska. malebnom regióne Slovenska.Narodil sa v tvorivej rodine. Jeho prvé učiteľkou mu bola mama, potom štafetu prevzala umelecká škola a následne Akadémia umení, kde sa po štúdiu v […]

Milan Hric – výstava obrazov v ArtGallery-passage

Už v ranom detstve sa u neho prejavil výtvarný talent, ktorý začal intenzívne rozvíjať až po dovŕšení svojich dvadsiatich rokov. Milan Hric je síce samouk, ale obdivuhodne rýchlo zvládol základy kresby a kompozície. Pod vedením dvoch význačných výtvarných umelcov – akad. maliara Karla Czakyho a grafika Milana Bandurčina – si rýchlo vytvoril svoj osobitý štýl […]

Henrieta Rojková – výstava obrazov v ArtGallery-passage

Maľovaniu sa venuje od detstva, v Ľudovej škole v Nitre ukončila I. a II. výtvarný odbor pod vedením pána Bebjaka a akademického sochára pána Kissa. Strávila 14 rokov v zahraničí, kde sa inšpirovala rôznorodými kultúrami a príbehmi vyplývajúcimi zo života. Po návrate na Slovensko sa opať začala venovať výtvarnému umeniu pod dozorom akademickej maliarky Daniely […]

Tanja Frost 19.10-19.11 – výstava obrazov v ArtGallery-passage

Sa narodila v bývalom Sovietskom zväze a pred 16 rokmi sa usadila na Slovensku, konkrétne v meste Nitra. Už od malička bola tvorivým a kreatívnym človekom so záľubou v maľovaní, sochárstve a mozaikách. Získala vzdelanie a pracovné skúsenosti v rôznych oblastiach, a vždy objavovala nové nekonvenčné riešenia a kombinácie. S aktívnym maliarstvom začala až pred […]

Dáša Krčmáriková – výstava obrazov v ArtGallery-passage

Dáša Krčmáriková – narodená v roku 1980 v Bratislave. Po absolvovaní štúdií na Akadémii umeni v Banskej Bystrici v roku 2005, sa presúva do Rima, kde žije a pracuje do roku 2023. Počas tohto obdobia sa príležitostne venuje kresbe a olejomaľbe. V roku 2019 sa prostredníctvom lekcií akrylovej maľby v Umeleckom združení La Porta Blu […]

Natália Junasová – výstava obrazov v ArtGallery-passage

Natália Junasová je mladá (nar.1990) slovenská výtvarníčka z Partizánskeho. Už v detstve sa u nej dal vypozorovať výrazný výtvarný talent a neobyčajná detská predstavivosť. V rokoch 2005 – 2010 vyštudovala Úžitkovú maľbu na Súkromnom konzervatórium úžitkového výtvarníctva Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a následne na rovnakej škole absolvovala vzdelávanie v odbore Propagačné výtvarníctvo, ručné spracúvanie textílií. […]

Výstava Veľká 9-vina v Artgallery-passage

Započali sme otvorenie novej výstavy pod názvom “Výstava Veľká 9-vina”, ktorá vystihuje práce a talenty výtvarníkov zo Slovenska. Umelecká tvorba spočíva v odprezentovaní všetkych foriem výtvarneho umenia, nových médií, abstrakcií, sôch, ale i tradičných foriem maľby , či kresby. Zachytávaju tématicky či už vnútorný svet umelca, jeho videnie, intuitivnu stránku realizácie, alebo skutočný obraz videnia […]