Dáša Krčmáriková – výstava obrazov v ArtGallery-passage

Dáša Krčmáriková – narodená v roku 1980 v Bratislave. Po absolvovaní štúdií na Akadémii umeni v Banskej Bystrici v roku 2005, sa presúva do Rima, kde žije a pracuje do roku 2023. Počas tohto obdobia sa príležitostne venuje kresbe a olejomaľbe. V roku 2019 sa prostredníctvom lekcií akrylovej maľby v Umeleckom združení La Porta Blu v Ríme permanentne vracia k umeleckej tvorbe. V tvorivom procese použiva rôznorodosť, filozofiu jin-jang a zmenu uhlu pohľadu. V repertoáry tém prevažujú krajina, akt, ženskosť a farba. Štýl sa pohybuje medzi figuratívnym a abstraktným.

Obrazy ‘Koľko stačí’, ‘Priveľa lásky’ a ‘Priveľa lásky, POP’ som vytvorila v období, keď veľa mne blízkych žien utrpelo násilie zo strany mužov(fyzické, psychologické, emočné…)

Koľko stačí (2013) olejomaľba, 40x40cm

Yačiatočným námetom tohto obrazu bolo zamyslenie sa nad momentom, v ktorom sa dievča mení na ženu. Vlasy zviazané ružovou stuhou do copu a zdobené mašľou, znázorňujú nevinné dievča. Na druhej strane mužská ruka drží rozpustené vlasy. Týmto gestom som sa snažila smerovať pozorovatela na otázky ako na príklad: Je táto ruka plná nehy a láskavej ochrany, alebo je nositeľom dogmy, manipulácie, či násilia často skrytých pod rúškom lásky a ochrany?

Link na obraz tu: https://artgallery-passage.com/dielo/quanto-basta-kolko-staci/

Priveľa lásky (2013) olej na plátne, 70x70cm

Je prvá z dvoch verzií témy násilia na ženách. Pri tvorbe som mala na mysli obraz tíško padajúceho sniežiku, ktorý keď padá veľmi dlho a vo veľkom množstve, stáva sa nebezpečným. Biela predstavuje nevinosť, čistotu a iné pozitívne prívlastky, tradične spájané aj so slovom láska ako pomenovanie najvyššieho a najvznešenejšieho citu. Z tejto pokrývky vystupujú ruky, ktoré držia v zajatí svoju obeť.

Link na obraz tu: https://artgallery-passage.com/dielo/fin-troppo-damore-privela-lasky/

Priveľa lásky, POP (2013) olej na plátne, 70x70cm

Ide o druhú verziu témy násilia. Svetlo a žltú farbu používam na prilákanie pozornosti do stredu tmavého, tajomného priestoru, v ktorom sa niečo deje alebo z neho prichádza nemilé prekvapenie. Žltá farba sa často spája v civilizácii aj v prírode s výstrahou, s výzvou k upriameniu pozornosti.  Tento obraz sa zúčastnil, bol uvedený v katalógu a vystavený pri priležitosti súťaže Biennale internazionale d’arte di Asolo, Asolo, Taliansko.

Link na obraz tu: https://artgallery-passage.com/dielo/fin-troppo-damore-privela-lasky-pop/

Obrazy ‘Tri veky’ a ‘A červená?’ patria ku sérii obrazov zameraných na červenú farbu, kompozičné a kombinátorské riešenia, štruktúru v zmysle fyzickej trojrozmernosti maľby, tok času a hra svetla v zmysle uhla jeho dopadu a rôznych uhlov pohľadu diváka.Ďalším pojivom sú kvety, nakoľko prvý obraz z tejto série bol myslený ako prínos ženského prvku do mužskej domácnosti a súčasne je koníčkom jedného z obyvateľov.

Tri veky (2020) olej na plátne, 100x100cm

Okrem hore spomenutých problematík v tomto obraze pacujem s témou premien v živote ženy. Tieto sú zastúpené: rovýjajúcim sa pukom kvetu, ktorý predstavuje dospievanie(v pravo hore), plne otvoreným kvetom, a teda dospelou ženou (vľavo v strede) a odkvitajúcou pivóniou, symbolizujúcou zrelú ženu v už pokročilom veku(vpravo dole). Z toho štandardného rozlíšenia vznikol aj názov diela. Veľké biele pole obrazu je reliéfne riešené tak, že na základe uhla dopadu svetla sa z bielej plochy vynárajú kresby, tieňovania lupeňov kvetov. Maľba najviac vynikne na mieste, kde možno na základe pohybu tieňa rozpoznať zmenu uhla dopadu slnečneho svetla a tým dať ‘život’ obrazu, ktorý týmito prirodzenými zmenami posilňuje myšlienku plynutia času a následnej premeny. Toto dielo bolo prezentované prostrednictvom videorecenzie a publikovaním v katalógu súťaže Pitturiamo, Rím, Taliansko.

Link na obraz tu: https://artgallery-passage.com/dielo/le-tre-eta-tri-veky/

A červená? (2020) olej na plátne, 100x100cm

V podstate ide o jednoduchú hru s teóriou farieb. Kým v ostatných obrazoch série, červená farba zaberala viac alebo menej plochy, či bola zastúpená jej derivátmi, v tomto obraze úplne chýba. A to do miery, kedy bola nahradená čerňou v prirodzenom zafarbeni kvetu strelície. Samotný názov je návodom na čítanie obrazu a zároveň jeho súčasťou.

Link na obraz tu: https://artgallery-passage.com/dielo/e-il-rosso-a-cervena/

VŠETKY DIELA NA PREDAJ OD DÁŠI KRČMÁRIKOVEJ NÁJDETE TU: